Arkorrektion

Arkorrektion foretages af specialist

​Hos Lyngby Plastikirurgiske Klinik tilbyder vi professionel arkorrektion.

Arkorrektion kan være påkrævet hvis der er gener fra et ar, opstået efter en skade eller efter lægelig behandling. Generne fra arret kan udgøre et handicap på grund af vansir/eller et fysisk handicap på grund af bevægeindskrænkninger og smerter. En arkorrektion kan måske rette disse gener, men der vil efterfølgende altid være et nyt ar, som vil være synligt.

Patientvejledning

​Medbring gerne en pårørende ved forundersøgelsen.

Formål

At forbedre et eksisterende ar. Et ar kan både være breddeøget, fortykket eller fæstnet til underliggende struktur.

Før behandlingen

Du må ikke bruge make-up, lotion/creme på operationsdagen.

Operationen

Operationen foregår i lokal bedøvelse, hvor gamle ar skæres ud og ved behov løsnes der for bindende strøg til underliggende lag. Arret sys sammen selvopløselige tråde og tråde der skal fjernes.

Efter operationen påsættes Micropore plaster, som man skal lade sidde indtil trådfjernelse. Hvis arret er i ansigtet fjernes trådene normalt efter ca. 7 dage. Hvis arret er placeret andre steder på kroppen fjernes trådene oftest efter 14 dage. Hvis arret ikke er i ansigtet anbefales det at fortsætte med brug af Micropore plaster i 3 måneder for at opnå det pæneste ar.

Efter arkorrektionen

Man kan efterfølgende tage brusebad, men man skal undgå at gøre plasteret vådt, evt. ved at sætte vandskyende plaster udover. Man må ikke tage karbad eller gå i svømmehal før tidligst 2 uger efter trådfjernelse.

Undgå gerne sol på arret det første år efter operationen ved hjælp af solblokker eller Micropore plaster. Plastret kan evt. skiftes hver 3.dag.

Bivirkninger

Det er ikke ualmindeligt, at man kan være lidt øm i det opererede område ved berøring i nogle måneder efter arkorrektionen. Desuden kan der være lidt hævelse og rødme i operationsområdet.

Følesansen i huden omkring arret kan ændres forbigående, men sjældent permanent.

Komplikationer

I meget sjældne tilfælde kan der opstå blødning med blodansamling til følge. Endvidere er der en lille risiko for betændelse. Disse komplikationer kan få betydning for det blivende resultat. Derfor skal man i de første dage efter arkorrektionen kontakte klinikken ved tiltagende dunkende smerter, varme, rødme af operations-området og/eller temperaturforhøjelse.

Forventet resultat

Ved en arkorrektion vil der efterfølgende altid være et nyt ar, som vil være synligt, og måske fortsat kan genere, men forhåbentligt i betydelig mindre grad end før operationen. Indgrebets holdbarhed vil afhænge af din livsstil og dine genetiske faktorer.

Har du derimod brug for, at vi i klinikken hjælper dig med fjernelse af hudkræft, modermærker eller fedtknuder, så er du altid i trygge og professionelle hænder.